Slepi, zvok in zaznavanje okolice
 • Slepi zelo dobro zaznavajo predmete v svoji okolici, ki oddajajo vsaj minimalni zvok.
 • Težave pri zaznavanju jim povzročajo »tihi« objekti/ovire na nepričakovanih mestih.
 • Zato imajo slepi radi dež.
 • Dežne kapljice »ozvočijo« prostor.
 • Zvok, ki je odvisen od površine, jim omogoča ne le zaznavo, ampak tudi prepoznavo posameznih objektov.
Raziskave in testi
 • Različne raziskave, kot tudi naši testi, so pokazali, da je zaznava smeri, od koder prihaja zvok, zelo dobra.
 • Natančnost zaznave v vodoravni smeri (levo/desno) je 3 stopinje, navpično (gor/dol) pa 6 stopinj.
 • Do sedaj smo izvedli 2 testa.
 • Pri testih je sodelovala slepa oseba.
  • Test 1: simuliranje dežnih kapljic s pomočjo vode in poskus zaznavanja objektov na katere kaplja voda.
Slepa oseba je zanesljivo locirala objekte (lončke).
  • Test 2: ousmerjanje slepe osebe v prostoru s pomočjo mobilnih telefonov, ki oddajajo zvok dežnih kapljic, nameščenih ob ovirah in stopnicah.
Slepa oseba je zanesljivo locirala objekte (lončke).
 • Naš cilj je zasnovati prenosni pripomoček, ki slepim, z dežju podobno slušno izkušnjo, omogoča zaznavo in prepoznavo bližnje okolice ter na tak način olajša gibanje v prostoru.
 • Naprava bo v obliki malo večjih sončnih očal.
 • Zvok se bo uporabniku posredoval s pomočjo posebne tehnologije, ki ne bo okrnila njegove obstoječe zvočne slike, temveč bo le dodajala ustrezne nove prostorske zvoke.
Kratek opis delovanja
 • Posebna kamera bo tridimenzionalno zajela prostor
 • Namenski software bo nato “ozvočil” ovire in zvok preko slušalk posredoval uporabniku. Slušna izkušnja bo takšna kot, da bi ovire oddajale zvok. Slepi jih bo tako z lahkoto lociral in se jim izognil.
Primer uporabe
 • Uporabnik hodi po ulici in se približuje stopnici.
 • Na razdalji nekaj metrov bo zaslišal specifični zvok, ki bo prihajal iz smeri stopnice.
 • Med približevanjem bo zvok postajal glasnejši, hkrati pa bo prihajal zmeraj bolj od spodaj.
 • Ko bo zvok »skoraj« pod njim bo vedel, da stoji pred stopnico.
 • Zvok za stopnico navzgor bo drugačen od zvoka za stopnico navzdol.
 • V primeru več stopnic bo naprava to govorno sporočila uporabniku.